TÀI KHOẢN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Quý khách có thể chuyển khoản cho Thịnh Computer bằng các tài khoản sau:

✔ TK công ty: Trung tâm điện máy Kiểm Linh & Thịnh Computer


Số Tài Khoản : 7570100226789
Tên Tài Khoản : NGUYỄN VĂN THỊNH
Ngân Hàng : Quân Đội MBbank


Số Tài Khoản : 190361306990111
Tên Tài Khoản : NGUYỄN VĂN THỊNH
Ngân Hàng : Teckcombank (TBC)


Số Tài Khoản : 100860326111
Tên Tài Khoản : NGUYỄN VĂN KIỂM
Ngân Hàng : Viettinbank – Chi nhánh Thái Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.