TÀI KHOẢN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Quý khách có thể chuyển khoản cho Thịnh Computer bằng các tài khoản sau:

✔ TK NGÂN HÀNG: Thịnh Computer


Số Tài Khoản : 7570100226789
Tên Tài Khoản : NGUYỄN VĂN THỊNH
Ngân Hàng : Quân Đội MBbank


Số Tài Khoản : 190361306990111
Tên Tài Khoản : NGUYỄN VĂN THỊNH
Ngân Hàng : Teckcombank (TBC)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.